Nhận in gia công trên các chất liệu: Giấy, Sành sứ, Thủy tinh, Nhựa,…

Ly_2_TT

bao ppe