In trên , mọi chất liệu Hiflex dày, mỏng, xuyên – không xuyên sáng; PP có keo, không keo, trong nhà, ngoài trời; decal, vải silk cho các sản phẩm: Bandroll, Banner, Pano, technology cause and effect essay topics cờ phướng, mặt bảng hiệu, phông sân khấu,…