Thiết kế, dàn dựng, trang trí và tổ chức sự kiện: Hội nghị khách hàng, Hội thảo khoa học kỹ thuật, Sự kiện trong ngành Dược, bệnh viện và các Hiệp hội.

Event_1

Event_2

Event_3

Event_4

Event_5

Event_6

Event_7