chinh sach chat luong thien thach

Lãnh đạo Công Ty IN THIÊN THẠCH với trách nhiệm quản lý điều hành công ty xây dựng chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng trên cơ sở sau:

1. Nhận trách nhiệm trước mỗi khách hàng về các sản phẩm do công ty cung cấp.

2. Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa mẫu mã để đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu đòi hỏi của thị trường trong nước và xuất khẩu.

3. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Cán bộ – Công nhân viên có đủ năng lực và trình độ nhằm thực hiện tốt các công việc được giao.

4. Chính sách chất lượng được thông tin tới CB-CNV trong phạm vi và áp dụng HTQLC để mọi người thấu hiểu. Mỗi CB-CNV nhận thức và tuân thủ các thủ tục, văn bản chất lượng theo ISO 9001:2008 đang được triển khai, áp dụng và duy trì, đồng thời phải có sự tham gia thực hiện của tát cả mọi người trong công ty.

giay chung nhan iso - 2