to ong_linh vuc hoat dong

THIÊN THẠCH đang hoạt động trong các lĩnh vực:

  •  Thiết kế tạo mẫu.
  •  Gia công in (In Offset, in Flexo, in Lụa).   
  •  Thành phẩm sau in 
  •  Dịch vụ liên quan đến in.
  •  Cung ứng dịch vụ quảng cáo
  •  Sản xuất Phim.
  •  Sản xuất và cung cấp hàng may mặc.
  •  Cung cấp giấy in, giấy photo, văn phòng phẩm.
  •  Xuất bản Báo chí.