MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

co cau to chuc tt

Công ty TNHH Thiên Thạch, tổ chức hoạt động theo điều lệ Công ty TNHH. Mô hình tổ chức của công ty bao gồm các bộ phận và phòng ban chức năng sau:

Phòng Kế toán – Hành chánh – Nhân sự
  Chức năng:

 • Các công việc về tài chính kế toán.
 • Quản lý về nhân sự.
 • Các công việc thuộc về hành chính.Bảo vệ.
 • Phụ trách đội xe vận chuyển
 • Kiến thiết xây dựng, sửa chữa nhà xưởng.
 • Nhân viên: 06 người.

* Trưởng phòng: Cô Nguyễn Thị Minh Hằng
* Liên hệ: +84838371477 – Fax: +84838377439 (gửi P. KT-HC-NS)

Phòng Kinh Doanh
 Chức năng:
 • Đàm phán, ký kết các hợp đồng kinh tế.
 • Nhận đặt in và tư vấn in.
 • Marketing tìm kiếm nguồn hàng.
 • Cung ứng vật tư thiết bị in.
 • Xuất nhập khẩu vật tư.
 • Thiết kế mẫu mã.
 • Chế phim, bình bản.
 • Thiết kế phương án kỹ thuật.
 • In kỹ thuật số khổ lớn; in nhanh
 • Theo dõi và kiểm tra chất lượng film.
 • Nhân viên: 06 người.
* Trưởng phòng: Anh. Phạm Đình Thi
* Liên hệ: +84838371477 – Fax: +84838377439 (gửi P. Kinh Doanh)
Xưởng Sản xuất 
Kế hoạch sản xuất
   Chức năng:
 • Điều độ sản xuất.
 • Giao nhận hàng hóa sản phẩm.
 • Quản lý kho hàng.
 • Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống máy móc, điện năng.
 • Nhân viên: 04 người.
Sản xuất
Bộ phận In (In Offset – In Flexo – In Lụa/Nhiệt)
  Chức năng:
 • Chụp bản và in ấn các sản phẩm in.
 • Nhân viên: 18 người.
Bộ phận thành phẩm Sau in
 Chức năng:
 • Cắt xén giấy, bồi, bế, ép kim,… gia công thành phẩm sau in.
 • Nhân viên: 30 người.
Bộ Phận Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm (KCS)
 Chức năng:
 • Kiểm tra dây chuyền sản xuất.
 • Kiểm tra NVL đầu vào.
 • Kiểm tra sản phẩm chọn ra sản phẩm đúng phẩm chất để xuất cho khách hàng.
 • Nhân viên: 04 người.
Bộ Phận Kho
 Chức năng:
 • Quản lý NVL, thành phẩm
 • Nhân viên: 02 người.