Công ty IN THIÊN THẠCH hiện là:

  • Hội viên Phòng Thương Mại & Công Nghiệp Việt Nam (VCCI)

   Chung_Nhan_HV_VCCI_TT

  • Thành viên Hội Đồng Doanh Nghiệp Trưởng – Viện Doanh Nghiệp Việt Nam (VietnamEnterprises)

Logo_VNE       Chung_Nhan_TVHDDNT_TT

  • Hội viên Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA)

Chung_Nhan_HV_YBA_TT

  • Thành viên Danh dự Trung tâm Thông tin Công nghiệp & Thương mại (VITIC)
vitic

Chung_Nhan_TV_BCT