In ấn sản phẩm trên hệ thống máy in: Komori Lithrone 40 và Sprint 26:

  • Tờ rơi, tờ gấp, catalogue, poster, thiệp, lịch,…Biểu mẫu, ấn phẩm, danh thiếp, bao thư,… 
  • Sách, vở, tạp chí, xuất bản phẩm các loại… 
  • Các loại tem nhãn hàng hóa,… 
  • Túi xách giấy, hộp giấy, bao bì giấy các loại… 
  • Toa, nhãn đóng gói ngành dược phẩm – thực phẩm.