• Tờ rơi, tờ gấp, catalogue, poster, thiệp, lịch,…Biểu mẫu, ấn phẩm, danh thiếp, bao thư,… 
  • Sách, vở, tạp chí, xuất bản phẩm các loại…

sach 1

  • Túi xách giấy, hộp giấy, bao bì giấy các loại… 

tui xach 1

  • Danh thiếp, thiệp chúc, tiêu đề, bao thư, biểu mẫu văn phòng,…

hop

bao thu - tieu de

 

bao ppe thiep chuc