Công ty In Thiên Thạch đón nhận chứng chỉ ISO 9001:2008

Ngày 03 tháng 03 năm 2011, Công ty IN THIÊN THẠCH đã chính thức được Tổ chức Đảm bảo Chất lượng Quốc Gia NQA Global Assurance (Vương Quốc Anh) cấp Chứng chỉ ISO 9001:2008. Đây là sự công nhận của hiệp hội chứng nhận quốc tế UKAS đối với Công ty THIÊN THẠCH trong việc xây dựng và bước đầu thực hiện Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, phiên bản 2008. Hệ thống Quản lý Chất lượng sẽ minh chứng sự cam kết của công ty với khách hàng, luôn luôn hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ của mình.

Công ty THIÊN THẠCH đã kết hợp với Viện Quản Lý Tri Thức về Công nghệ (TIKM) xây dựng và chuẩn hoá các quy trình nghiệp vụ sản xuất, kinh doanh theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đảm bảo các quá trình kiểm tra chất lượng được thực hiện thống nhất trong toàn công ty. Sau thời gian nỗ lực thực hiện, hệ thống kiểm tra chất lượng của công ty đã thỏa mãn hoàn toàn các yêu cầu của tổ chức cấp chứng chỉ ISO 9001:2008.

Việc Công ty In THIÊN THẠCH áp dụng ISO 9001:2008 sẽ là bước tiến mới giúp THIÊN THẠCH cung cấp sản phẩm chất lượng, dịch vụ hoàn hảo, khả năng đáp ứng linh hoạt và kịp thời các đòi hỏi của khách hàng và thị trường cùng với các chính sách mềm dẻo, thuận lợi trong dịch vụ sau bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ. Trong thời điểm hiện tại, Công ty đang đầu tư theo chiều sâu, nâng cao năng lực quản lý, tăng tính cạnh tranh của thương hiệu THIÊN THẠCH, đồng thời đảm bảo tính thích ứng trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Công ty IN THIÊN THẠCH sẽ duy trì và cải tiến tốt hơn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho hoạt động của mình, mang lại các sản phẩm xây dựng tin cậy hơn cho khách hàng.